KATARÍNA VAVROVÁ

 

 

Hľadači snov


Hľadači snov
16/70, 695x550, lept

 

ExLibris RNDr. Olga Kalabusová
Bez názvu
ExLibris PhDr. Ivo Prokop


ExLibris RNDr. Olga Kalabusová
EA, 99x122, lept


Bez názvu
2003, EA, 98x148, lept


ExLibris PhDr. Ivo Prokop
EA, 109x127, lept

 

ExLibris Norbert Hilerbrandt
Bez názvu
Krehká


ExLibirs Norbert Hillerbrandt
EA, 97x128, lept


Bez názvu
2000, EA, 128x108, lept

Krehká
2001, 4/70, 235x290, lept

 

ExLibris Gallery Tibor
Záhrada


ExLibirs Gallery Tibor
2000, EA, 150x150, lept


Záhrada
1996, EA, 292x309, lept

 

Zuzana a starci
Znamenie
Alica v ríši zázrakov

Zuzana a starci
(ExLibirs Ing. Marián Potrok)
2000, EA, 99x129, lept

Znamenie
(ExLibris Spartaco Cadioli)
EA, 116x98, lept

Alica v ríši zázrakov
(ExLibris Dr. Remo Palmirani)
EA, 90x129, lept

 

ExLibris Boris Kvasnica (Veduta)
ExLibris Ján Vengrin

ExLibris Boris Kvasnica (Veduta)
EA, 119x88, lept

ExLibris Ján Vengrin
1996, 118/120, 129x89, lept

 

European ExLibris Meeting Bratislava 1998
ExLibris Strašifták P

European ExLibris Meeting Bratislava 1998
1998, 76/120, 130x99, lept

ExLibris Strašifták P
1998, 76/120, 48x53, lept

 

Katarína Vavrová (*1964)
venuje sa voľnej grafike, kresbe a maliarskym technikám. Žije a tvorí v Pezinku pri Bratislave.

 

Najnovšie prírastky (február 2004): Hľadači snov a Bez názvu

 

Jiří Anderle | Blažej Baláž | Adolf Born | Jiří Brázda | Albín Brunovský | Jaroslav Dajč| Dušan Gállik
Vladimír Gažovič | Marcel Haščič | Eva Hašková
Dalibor Hrk | Josef Istler | Katarína Jendrejáková | Peter Kľúčik | Marian Komáček | Karol Ondreička
Igor Piačka | Dušan Polakovič | Marina Richter
Igor Rumanský | Vladimír Suchánek | Katarína Vavrová | Juraj Vitek | Bohunka Waageová

exlibris@exlibris.sk